přijímací řízení
 
 

Vážení rodiče,

těší nás Váš zájem o naši mateřskou školu a zveme Vás na Dny otevřených dveří:

 

v úterý 17. 4. 2018 v době od 15:30 do 17:00

a ve čtvrtek 26. 4. 2018 v době od 15:30 do 17:00.

 

V těchto termínech můžete přijít do MŠ společně s dítětem, nahlédnout společně do tříd nebo strávit krátký čas na zahradě s ostatními dětmi. Rodičům bude k dispozici jedna z učitelek, která Vám zodpoví veškeré dotazy ohledně přijímacího řízení. Na Dnech otevřených dveří můžete také obdržet veškeré potřebné formuláře:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Vyjádření lékaře
  • Potvrzení duchovního správce

 

Vyplněné žádosti se odevzdávají ve čtvrtek 10. 5. 2018

od 15:00 do 18:00

 

Při podávání žádostí budete vyzváni k předložení těchto dokladů:

  • Občanský průkaz, popřípadě cestovní pas (cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení)
  • Rodný list dítěte
  • Vyplněné formuláře: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Vyjádření lékaře
  • Křestní list (pokud je dítě pokřtěno)
  • Potvrzení duchovního správce (pokud je dítě z praktikující křesťanské rodiny)

 

Mateřská škola může k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2018 přijmout 12 dětí.

 

Vzhledem k tomu, že očekáváme vyšší počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, než bude možné přijmout,

stanovuje ředitelka školy kritéria přijetí.

 

Do mateřské školy se přijímají děti fyzicky i psychicky způsobilé, připravené na vstup do mateřské školy, samostatné v sebeobsluze a základních hygienických návycích. Děti mohou být do mateřské školy v souladu s § 34 odst. 3 školského zákona, na základě uvážení ředitelky a třídních učitelek, přijaty ke zkušebnímu pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

 

Škola poskytuje vzdělávání také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, dle Zákona č.  561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle Vyhlášky č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se  speciálními vzdělávacími potřebami a  dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. V  mateřské škole působí asistentka pedagoga. Pro školní rok 2018/2019 bude možné přijmout až 2 děti s  doporučením k integraci do běžné mateřské školy s podporou asistenta pedagoga.

 

Se srdečným pozdravem,

Mgr. Libuše Kubíčková, ředitelka školy

Ke stažení:

  • FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY OBDRŽÍTE OSOBNĚ PŘI DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!!

VÝSLEDKY PŘÍJIMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ NA ROK 2018/19:

 

 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff