přijímací řízení
 
 

Vážení rodiče,

těší nás Váš zájem o naši mateřskou školu a zveme Vás na Dny otevřených dveří:

  • středa 12. 4. v době od 10:00 do 11:30
  • čtvrtek 20. 4. v době od 15:00 do 16:30

V těchto termínech můžete přijít do MŠ společně s dítětem,

dát mu možnost nahlédnout do tříd a pohrát si s kamarády.

Vám, rodičům, bude mezitím k dispozici vedoucí učitelka Vratislava Darebná,

která Vám zodpoví veškeré dotazy ohledně přijímacího řízení.

Na Dnech otevřených dveří můžete také obdržet veškeré potřebné formuláře:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Vyjádření lékaře
  • Potvrzení duchovního správce

Vyplněné žádosti se podávají ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 15:00 do 18:00 vedoucí učitelce.

Při podávání žádostí budete vyzváni k předložení těchto dokladů:

  • občanský průkaz, popřípadě cestovní pas

(cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení)

  • rodný list dítěte
  • vyplněné formuláře: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Vyjádření lékaře
  • Křestní list (pokud je dítě pokřtěno)
  • Potvrzení duchovního správce (pokud je dítě z praktikující křesťanské rodiny)

 

Mateřská škola může k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2017 přijmout 7 dětí.

Vzhledem k tomu, že očekáváme vyšší počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, než bude možné přijmout,

stanovuje ředitelka školy kritéria přijetí.

 Do mateřské školy se přijímají děti fyzicky i psychicky způsobilé, připravené na vstup

do mateřské školy, samostatné v sebeobsluze a základních hygienických návycích.

 Děti mohou být do mateřské školy v souladu s § 34 odst. 3 školského zákona,

na základě uvážení ředitelky a třídních učitelek, přijaty ke zkušebnímu pobytu,

jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

 

S přáním všeho dobrého,

Mgr. Libuše Kubíčková, ředitelka školy

Ke stažení:

VÝSLEDKY PŘÍJIMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ NA ROK 2017/18:

 

 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff