Pracovník v sociálních službách
 
 
Rekvalifikační kurz "Pracovník v sociálních službách"
je akreditován  MPSV.

Kontaktní osoba:

Bc. Koubská Patricie - tel.: 321 722 079

Profil absolventa

Absolvent tohoto kurzu zná základy zdravovědy, psychologie, pedagogiky, epidemiologie, hygieny a gerontologie.
Umí poskytnout první pomoc, vést cizí domácnost, pečovat o dítě, o občany, kteří potřebují sociální péči.
Ovládá potřebné úkony denní hygieny klientů.
Zvládá zásady přístupu při jednání s klienty.
Je poučen o BOZP a základních právech a povinnostech pracovníků v sociálních službách.
Absolvent je schopen zajistit všechny potřebné úkony nahrazující péči poskytovanou klientovi v příslušném sociálním zařízení.

Adresa výuky teorie

Dívčí katolická střední škola, Legerova 28, Kolín 3

Učební plán

Základy anatomie a fyziologie lidského těla
První pomoc
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Základy psychologie
Základy hygieny a epidemiologie
Péče o děti
Systém sociálních služeb
Pečovatelství
Pečovatelská praxe
Základy komunikace
Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
Sociálně právní minimum
Metody sociální práce
Péče o domácnost
Krizová intervence
Úvod do problematiky zdravotního postižení
Zvládání problematické osoby, šetrná sebeobrana
Etika činnosti pracovníka sociálních služeb
Úvod do problematiky kvality v sociálních službách

Podmínky přijetí

Podmínkou k přijetí je dovršení minimálně 18 let věku a doložení nejvýššího dosaženého vzdělání.

Přijímáme i absolventy ZvŠ nebo vycházejících z nižších ročníků ZŠ. Další podmínkou je prohlášení lékaře o zdravotní a duševní způsobilosti k vykonávání práce pracovníka v sociálních službách.

 

 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff